Turkish A.1.1 Mid-Term Test

( Bu sınav 20 test sorudan, Lütfen Dikkatli okuyun ve doğru cevapları seçin )

Your time for this exam : 3 Min.